Modlitwy w intencji rodziny
Modlitwa o dobrego męża
Modlitwa o dobrą żonę
Modlitwa za małżonków
Modlitwa w intencji poczętego dziecka
Modlitwa matki w stanie błogoslawionym
Modlitwa za dzieci
Modlitwa za rodziców
Modlitwa za chorego w rodzinieModlitwa o dobrego męża


Ojcze mój Niebieski, jeżeli wolą Twoją jest, bym wyszła za mąż, żyje już
gdzieś ten człowiek, który mnie szuka, z którym będę mogła siępołączyć;
ojciec moich dzieci. Otocz go opieką. Niech pozostanie czysty, opanowany
i szlachetny - dla Ciebie i dla mnie.
Zachowaj także i mnie dla niego. Zasiej dobre ziarno w nasze serca, teraz,
w wiośnie naszego życia. Wzmacniaj je, by nasz przyszły dom był bogaty
w Twe łaski.
Amen.


powróttop

Modlitwa o dobrą żonę


Panie Boże, Ojcze Niebieski, Ty widzisz całe me życie, tak jak ja ze szczytu
gór oglądam leżący u moich stóp krajobraz. Ty wiesz, że mieszka gdzieś dziewczyna,
która kiedyś, gdy ze mną się spotka, opuści ojca i matkę, odda mi rękę i serce,
abyśmy odtąd wzajemnie do siebie należeli.
Proszę Cię o rozwagę i cierpliwość, bym znalazł dobrą towarzyszkę i matkę mych
dzieci, którą Ty dla mnie wybrałeś, zanim urodziliśmy się.
Amen.


powróttop

Modlitwa za małżonków


Prosimy Cię, wszechmogący Boże, racz darzyć ojcowską opieką związek przez
Ciebie ustanowiony i przez długie lata strzeż w pokoju tych, których
złączyłeś węzłem sakramentalnym.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


powróttop

Modlitwa w intencji poczętego dziecka


Maryjo, Matko Dobrej Rady, Ciebie proszę o pomoc, aby dziecko moje,
dopiero co poczęte, stało się radością naszego domu, narodu i Kościoła.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.powróttop

Modlitwa matki w stanie błogoslawionym


Umiłowany, Niebieski Ojcze, dziękuję Ci, że udzieliłeś mi łaski noszenia i dania życia.
Przygotowałeś we mnie tajemnicę życia i za nią pragnę Cię wielbić. Pozwól mi więc dziękować
Ci dojrzale za ten wielki Dar. Uświęć ofiarę mego wysiłku, stań przy mnie w trudnej godzinie,
daj, abym mężnie wytrwała i zrodziła zdrowe dziecię. Z mężem zawierzamy je Twojej ojcowskiej
miłości i przyjmiemy wszystko, co przyjdzie nam wykonać i wycierpieć. Udziel mi dobrych,
czystych myśli, abym karmiła moje dziecko nie tylko swoją krwią, lecz także Twoją łaską
i miłością oraz poprawną radością. Nie dozwól nam nigdy zapomnieć, że dziecko
zostało nam powierzone i ma się stać dzieckiem Bożym.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


powróttop

Modlitwa za dzieci


Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który, zrodzony przed wiekami,
chciałeś jednak w doczesności być dzieckiem i miłujesz niewinność tego wieku:
Ty z miłością tuliłeś i błogosławiłeś przedstawione Ci dzieci: racz więc te dzieci
zawczasu otoczyć słodyczą swojego błogosławieństwa i spraw, aby złość nie odmieniła
ich umysłu, oraz dozwól, aby wzrastały w latach, w mądrości i łasce, mogły zawsze
podobać się Tobie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.


powróttop

Modlitwa za rodziców


Dobry Boże, dziękuje i proszę za moich rodziców.
Wiele im zawdzięczam: troskę o moje życie, zdrowie, wykształcenie i wychowanie.
Dzięki nim zostałem ochrzczony - cieszę się z tego. Wiem, że rodzicom nieraz
było ciężko w życiu, a jednak starali mi się zapewnić jak najwięcej dobrego.
Boże, spraw, abym umiał być im za wszystko wdzięczny, a łaską swoją wynagródź
ich znojny trud. Naucz mnie rozumieć ich, gdy są zmęczeni i mają kłopoty.
Daj im zdrowie i siły oraz błogosław wszystkim ich wysiłkom. Proszę Cię też
o pokój i miłość w mojej rodzinie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


powróttop

Modlitwa za chorego w rodzinie


Ojcze Niebieski, spojrzyj na N., członka mojej rodziny, który zachorował.
Popatrz na jego duchowe i cielesne cierpienia. Pozwól mu doznać Twojej pomocy,
aby służył Ci znów w zdrowiu duszy i ciała, jeśli to się zgadza z Twoją wolą.
Racz więc sprawić, by znalazł siłę w zaufaniu do ojcowskiej Twej ręki.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


powróttop