Modlitwy w różnych potrzebach
Modlitwa za chorych
Modlitwa o cierpliwość
Modlitwa o dobre spędzanie czasu
Modlitwa o mądrość
Modlitwa o błogosławieństwo w nauce
Modlitwa w niepowodzeniu i zniechęceniu
Modlitwa za nieprzyjaciół
Modlitwa o pokorę
Modlitwa o pokój
Modlitwa w każdej potrzebieModlitwa za chorych


Wszechmogący, wieczny Boże, wiekuisty lekarzu wierzących, wysłuchaj nasze
prośby zanoszone za chorego, dla którego wypraszamy Twoje zmiłowanie, aby
odzyskawszy zdrowie złożył Ci dziękczynienie w Twoim Kościele.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


powróttop

Modlitwa o cierpliwość


Boże, który starłeś pychę pradawnego wroga, szatana, przez cierpliwość
swojego Jednorodzonego Syna, daj nam, prosimy, ze czcią rozważać
cierpienia z miłoości ku nam poniesione i za Jego przykładem w spokoju
ducha znosić wszystkie przeciwności.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


powróttop

Modlitwa o dobre spędzanie czasu


Ojcze, który dajesz mi wolne chwile, bym mógł pokrzepić swe słabe siły dla tym
lepszego spełniania obowiązków, daj, abym jak najlepiej wykorzystał każdy moment,
pamietając, iż będę musiał kiedyś z niego zdać rachunek przed Tobą.
Amen.


powróttop

Modlitwa o mądrość


Boże ojców i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swym słowem
i w mądrości swojej stworzyłeś człowieka, daj mi mądrość, co z Tobą tron dzieli.
Wyślij ją z niebios świętych, ześlij od tronu swej chwały, by będąc przy mnie,
pracowała ze mną, i żebym poznał, co jest Tobie miłe. Ona bowiem wie i zrozumie
wszystko, będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach i ustrzeże mnie w chwale swojej.
Amen. (Mdr9)


powróttop

Modlitwa o błogosławieństwo w nauce


Trójco Przenajświętsza, źródło doskonałości, miłości i prawdy. Twój jest świat,
stworzenia i ja. Niechaj każde zjawisko i zdarzenie mówi mi o Tobie i Twojej wielkości.
Duchu Prawdy, prowadź mnie do coraz lepszego poznania świata i siebie samego oraz
sensu istnienia. Daj gorące umiłowanie prawdy, radość w dochodzeniu do niej i męstwo
w jej wyznawaniu. Chryste, Ty jesteś drogą, spraw, proszę, aby wszystkie ścieżki i drogi
mego życia, na których się znajdę, prowadziły w końcu do Ciebie, i bym wraz z Tobą
doszedł do domu Ojca. Błogosław i udziel mi wytrwania w zdobywaniu wiedzy i poprawnego
jej zrozumienia, aby mnie zbliżyła coraz bardziej do Ciebie i służyła nienagannie
Narodowi i Kościołowi Bożemu.
Amen.


powróttop

Modlitwa w niepowodzeniu i zniechęceniu


Panie Jezu, jestem bierny i nic mi sie nie chce. Nie zależy mi na nauce ani na pracy.
Właściwie nic mi się nie udaje. Tak trudno mi wyjść z tego zniechęcenia. Wiem, że powinienem
z tym walczyć. Dopomóż mi. Potrzeba mi zachęty, ciepłego słowa, zrywu. Wlej więc otuchę
i siłę w moje serce i umocnij moją wolę. Chryste, Jezu, Ty dobrze wiesz, czym jest niepowodzenie.
Ludzie, których uczyłeś, tak często nie rozumieli Cię, a mimo to nie ustawałeś w pracy
i czynieniu dobrze. Pragnę się przemóc i pracować, uczyć się mimo zniechęcenia, które
mnie ogarnia. Proszę Cię, Panie, pozostań ze mną.
Amen.


powróttop

Modlitwa za nieprzyjaciół


Boże, dawco i stróżu miłości i pokoju, obdarz wszystkich naszych nieprzyjaciół
prawdziwym pokojem i miłością; udziel im odpuszczenia wszystkich grzechów,
a nas wyzwól swoją mocą od ich zasadzek.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


powróttop

Modlitwa o pokorę


Boże, który sprzeciwiasz się pysznym i dajesz łaskę pokornym, udziel nam cnoty
prawdziwej pokory, jakiej przykład dał wierny Twój Syn Jednorodzony, abyśmy
pychą nie wywołali Twego gniewu, lecz przez pokorę otrzymywali dary Twej łaski.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


powróttop

Modlitwa o pokój


Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny,
użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą
poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą
spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


powróttop

Modlitwa w każdej potrzebie


Boże, ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj pokorne modły swojego Kościoła, a ponieważ
pobożność, która je zrodziła, jest Twoim dziełem, spraw, abyśmy otrzymali wszystko,
o co Cię z ufnością prosimy.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


powróttop